foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Вітаємо на сайті спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 23 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва

Лічильник

165501
TodayToday19
YesterdayYesterday237
This_WeekThis_Week1024
This_MonthThis_Month3422
All_DaysAll_Days165501

1. Загальні положення

 

1.1. Правила конкурсного приймання учнів до спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 23 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва, відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад та на підставі Статуту навчального закладу.

 

1.2. Приймання дітей до спеціалізованої школи здійснюється на конкурсній основі на вільні місця до класів з поглибленим вивченням англійської мови. Наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

 

1.3. У конкурсному відборі можуть брати участь діти незалежно від місця проживання.

 

1.4. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

 

2. Організація конкурсу

 

2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються за наявності вільних місць. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні навчального закладу та на сайті закладу.

 

2.2. Не пізніше ніж за 15 днів до проведення конкурсних випробувань в приміщенні навчального закладу вивішуються зразки завдань, за якими проводитимуться випробування.

 

2.3. Для проведення конкурсних випробувань у навчальному закладі створюється конкурсна комісія (з англійської мови), склад якої затверджується наказом директора школи.

 

2.4. До участі в конкурсі допускаються діти на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заява батьків або осіб, що їх замінюють), що подається на ім’я директора школи.

 

2.5. До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні та творчі досягнення.

 

3. Проведення конкурсу

 

3.1. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 3-11 класів проводяться з навчальних предметів, що відповідають спеціалізації школи (англійська мова) за змістом навчальних програм відповідного класу в письмовій формі (тестування) за умови наявності вільних місць. Для проведення випробувань з англійської мови створюється конкурсна предметна комісія, яка затверджується наказом директора. Чисельність конкурсної предметної комісії не має перевищувати 3-х осіб. Кількість конкурсних випробувань складає два з урахуванням співбесіди:

 

І ступінь молодша школа

 

3-4 класи - співбесіда, англійська мова (тестування)

 

ІІ ступінь основна школа

 

5-9 класи - співбесіда, англійська мова (тестування)

 

ІІІ ступінь старша школа 10, 11  класи

 

Англійська мова за білетами, що містять завдання трьох видів: (читання тексту та виконання після текстового завдання; письмова робота; бесіда за пропонованими ситуаціями).

 

3.2. Варіанти письмових завдань (тестів), для конкурсних випробувань, зміст яких має відповідати навчальним програмам спеціалізованої школи відповідного класу, розробляться методичним об'єднанням вчителів іноземних мов, схвалюється педагогічною радою та затверджуються директором.

 

3.3. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

 

3.4. Конкурсні завдання зберігаються у директора в запечатаному конверті, який його відкриває в день випробування у присутності  членів комісії та вступників.

 

3.5. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом школи; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи.

 

3.6. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт, інших видів випробувань визначає голова конкурсної комісії для кожної вікової групи окремо.

 

3.7. Письмові роботи учасників конкурсу та аркуші із записами, зробленими вступниками під час підготовки до усної відповіді, зберігаються у школі протягом року.

 

3.8. Результати тестувань для учнів, що вступають до 3-11-х класів – не пізніше ніж через три дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні школи та на сайті закладу для загального ознайомлення.

 

3.9. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, змагань, призери та учасники ІІІ-ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники II та III етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук з предмету спеціалізації школи (англійська мова) поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

 

3.10. Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов'язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор школи.

 

3.11. Учні, які не з'явились на конкурсне випробування без поважних причин, до повторних випробувань не допускаються.

 

3.12. Зарахування дітей, які пройшли конкурсне випробування( з результатами не нижче 9 балів), проводиться при наявності всіх документів, передбачених чинним законодавством, але не пізніше 31 серпня поточного року.

 

4. Порядок зарахування

 

4.1. Діти, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до навчального закладу наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування дітей проводиться протягом 05 днів після оголошення результатів конкурсу.

 

4.2. До навчального закладу подаються такі документи: заява батьків, або осіб, які їх замінюють, копія свідоцтва про народження дитини, медична довідка встановленого зразка, особова справа (крім дітей, які вступають до 1-го класу), для зарахування до 10-11-х класів – документ про відповідний рівень освіти (свідоцтво про базову загальну середню освіту).

 

4.3. Обов’язковою умовою зарахування учнів, що успішно пройшли конкурсні випробування є атестація з другої іноземної мови.

 

4.4. Якщо учні, їх батьки або особи, що їх замінюють не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до апеляційної комісії Управління освіти Деснянської районної державної адміністрації. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання.

 

5. Контроль за проведенням конкурсу

 

5.1. Директор навчального закладу несе персональну відповідальність за дотриманням вимог цих правил.