foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Вітаємо на сайті спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 23 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва

Лічильник

220810
TodayToday107
YesterdayYesterday223
This_WeekThis_Week107
This_MonthThis_Month3250
All_DaysAll_Days220810

Дослідно-експериментальна робота за темою:

«Упровадження елементів дистанційного навчання в рамках проекту «Театральний клас»

Актуальність та доцільність дослідження.

Інноваційні навчальні заклади загальної середньої освіти, як правило, мають тісні контакти з вищими навчальними закладами. Сполучною ланкою найчастіше при цьому виступають центри додаткової освіти, що отримали розвиток в Україні в останні роки. Одним з можливих шляхів налагодження контакту школи з вищим навчальним закладом є впровадження додаткової освіти в профільних класах шкіл з участю викладачів ВУЗів, а саме - застосування елементів профільного дистанційного навчання з використанням телекомунікаційних комп'ютерних технологій. Як відомо, елементи дистанційного навчання розвивають навички самостійної роботи учнів, підвищують активність пізнавальної і творчої діяльності при навчанні, мобілізують пізнавальні ресурси учнів, розвивають співробітництво і партнерство між педагогом вищого навчального закладу і учнем школи. При цьому на початковому етапі використання елементів дистанційного навчання у профільних класах необхідно поєднувати з загальноприйнятими елементами очної освіти.

Отже, актуальною є проблема розробки, аналізу та наукового обґрунтування структури навчального середовища для дистанційної співпраці (профільного дистанційного навчання) вищого навчального закладу з загальноосвітнім навчальним закладом. Особливу увагу також слід приділити якісному моніторингу компетенції використання інформаційно – комунікативних технологій дистанційного навчання як серед учнів так і серед учителів.

Основна ідея дослідження полягає у створенні організаційно – педагогічних умов, в яких поєднано елементи навчання у вищому навчальному закладі та загальноосвітньому навчальному закладі на основі використання концепції профільного дистанційного навчання.

Використання елементів дистанційного навчання в проекті «Театральний клас» є інноваційною розробкою педагогічних колективів спеціалізованої школи №23 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району м.Києва та Київського Національного університету театру, кіно і телебачення імені  І.К. Карпенка – Карого. 

 Слід зазначити, що недостатність теоретичних положень щодо функціонування Театрального класу, невелика кількість науково обґрунтованих методичних рекомендацій щодо його діяльності,  позитивні результати, які було виявлено по закінченню впровадження попередньої науково – дослідної роботи, спонукало  творчі колективи вищезазначених навчальних закладів продовжувати роботу над удосконаленням змісту та методики реалізації навчально – виховного процесу у поєднанні з новітніми технологіями та сучасними практиками, які запропоновані до використання різними державними програмами.

 Досвід розвинених демократичних країн свідчить, що завдяки виваженій, послідовній державній політиці у мистецько-культурній сфері відбуваються зміни в соціально-економічному, політичному розвитку суспільства. Особливо важлива роль належить культурі та мистецтву в державотворчих процесах, у формуванні єдиного духовного простору, утвердженні гуманістичних цінностей, національної самосвідомості і патріотизму. Національна культура та мистецтво – в широкому розумінні як спосіб життя суспільства в усій його повноті – є важливим чинником національного відродження, саме тим надчасовим явищем, на якому ґрунтуються як духовна спадщина, так і творіння майбутніх поколінь.

  Театральний клас – це комплекс заходів, спрямованих на створення, публічне виконання та публічний показ театрального мистецтва, їх поширення і збереження умов для розвитку театральної творчості, професійної освіти, науки, теорії та практики театрального мистецтва в умовах навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу

 Об'єктом дослідно-експериментальної роботи виступає процес профільного дистанційного навчання учнів в умовах проекту «Театральний клас».

 Предмет дослідно-експериментальної роботи.

 Організаційно - методичне забезпечення та навчально – інформаційний супровід навчально – виховного процесу з використанням елементів профільного дистанційного навчання в проекті «Театральний клас».

 Мета дослідно-експериментальної роботи.

 Удосконалення змісту і методики реалізації навчально – виховного процесу в рамках проекту «Театральний клас» та експериментальна перевірка доцільності та ефективності використання елементів профільного дистанційного навчання в умовах загальноосвітнього навчального закладу.

 Основні завдання дослідно-експериментальної роботи:

 Вдосконалювати зміст та методику реалізації навчально – виховного процесу в рамках проекту «Театральний клас».

 • Розробити  та  теоретично  обґрунтувати   модель профільного дистанційного навчання школярів в умовах проекту «Театральний клас».
  • Впровадити елементи профільного дистанційного навчання
  • Створити інформаційний веб-ресурс для реалізації експерименту;
  • Провести інформаційну та роз’яснювальну роботу серед учнів, батьків та вчителів з метою формування позитивного ставлення до дистанційної форми навчання;
  • Розробити навчальні ресурси для підготовки викладачів профільного дистанційного навчання;
  • Розробити навчальні ресурси для підготовки школярів для роботи у середовищі профільного дистанційного навчання;
  • Розробити методики та технологій адміністрування ресурсів профільного дистанційного навчання;
 •  Здійснити адаптацію методик дистанційного навчання для використання у ЗНЗ в умовах проекту «Театральний клас»;
 • Апробувати модель профільного дистанційного навчання школярів в рамках проекту «Театральний клас».
 • Здійснити моніторинг ефективності впровадження моделі профільного дистанційного навчання школярів.
 • Розробити  рекомендації щодо нормативів роботи учнів та викладачів у середовищі дистанційного навчання.
 • Розробити методичні рекомендації для педагогів навчальних закладів з питань впровадження профільного дистанційного навчання школярів.
 • Здійснити узагальнення одержаних результатів щодо ефективності застосування профільного дистанційного навчання школярів через проведення семінарів, конференцій.
 • Теоретико-методологічною основою дослідно-експериментальної роботи.

  Закони України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», Указ президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»; наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.04.2013 року № 466 «Про затвердження Положення про дистанційне навчання» (із змінами). Ці акти визначають державну політику у галузі інформатизації та легітимізують і регулюють дистанційне навчання. Зокрема, їх змістом проголошується визнання на законодавчо-нормативному рівні, що дистанційне навчання суттєво підвищить конкурентоздатність вітчизняного ринку освітніх послуг, збільшить доступність до навчання різних соціальних груп та категорій населення, створить передумови для прискорення розвитку всіх стратегічно важливих сфер нашого суспільства і полегшить повноцінне входження України у світовий інформаційний простір, зберігаючи при цьому високоякісний людський капітал.

  База дослідно – експериментальної роботи.

  Дослідження буде проводитися протягом 2014 - 2018 років на базі Спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 23 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району м. Києва.

 • Методи дослідно – експериментальної роботи.

  Теоретичні методи: аналіз наукової літератури й нормативних документів; чинних стандартів освіти; узагальнення передового педагогічного досвіду для побудови моделі навчально – виховного процесу з елементами дистанційного навчання в умовах проекту «Театральний клас».

  Емпіричні методи: педагогічне спостереження; соціологічні методи: бесіда, анкетне опитування, інтерв’ювання; методи оцінювання: самооцінка, тести, експертна оцінка, аналіз шкільних документів, вивчення продуктів творчості учнів, педагогічний експеримент.

  Аналітико-прогностичні методи: конструювання, моделювання.

  Методи математичної статистики.

  Наукова новизна дослідно-експериментальної роботи.

  Дослідження полягатиме у створенні та апробації організаційно – педагогічних умов та навчально – інформаційного супроводу навчально – виховного процесу в рамках проекту «Театральний клас» з елементами профільного дистанційного навчання. Аналогічних досліджень щодо впровадження елементів профільного дистанційного навчання школярів в рамках проекту «Театральний клас» в Україні не проводилось.

  Теоретичне та практичне значення дослідно-експериментальної роботи полягає в удосконаленні змісту і методики реалізації навчально – виховного процесу в рамках проекту «Театральний клас» та експериментальній перевірці доцільності та ефективності використання моделі  профільного дистанційного навчання в умовах загальноосвітнього навчального закладу.

  Терміни та етапи проведення дослідно – експериментальної роботи. Вересень 2014 року – серпень 2018 року.

 • Етапи проведення експерименту:

  І. Організаційно-моделюючий (вересень 2014 року – серпень 2015 р.):

  • формування складу учасників експерименту, створення творчих груп учителів для організації та проведення експерименту, створення і ведення банку даних за визначеними підтемами експерименту,
  • визначення та уточнення функціональних обов’язків суб’єктів навчально – виховного процесу, педагогічного колективу в системі розв’язання завдань експерименту;
  • вивчення та аналіз педагогічного досвіду з проблеми дослідження;
  • проведення консультацій і нарад для вчителів-учасників дослідно-

  експериментальної роботи;

  • створення ініціативної творчої групи, складання методики дослідження;
  • розробка  моделі профільного дистанційного навчання школярів в умовах проекту «Театральний клас».
  • забезпечення зв’язку і взаємодії з Київським Національним університетом театру, кіно і телебачення імені  І.К. Карпенка – Карого;
  • підвищення ІКТ-компетентності вчителів у системі науково-методичної роботи школи;
  • впровадження профільного навчання за експериментальними авторськими програмами початкового, середнього та вищого рівнів профільної фахової освіти в системі основної навчальної діяльності та гурткової роботи;
  • організація постійно діючого семінару з підготовки користувачів профільного дистанційного навчання;
  •  організація навчання школярів – учасників експерименту роботі у дистанційному середовищі;
  • розроблення та адаптація методичних матеріалів (коротких пам’яток, відео уроків, довідників тощо);
  • моніторинг та усунення поточних проблем;
  • розроблення та доопрацювання методичного забезпечення;
  • доопрацювання навчальних матеріалів; 
  • ІІ. Практично – експериментальний (вересень 2015 р. – серпень 2017 р.):

   • проведення консультацій і нарад для вчителів - учасників дослідно -експериментальної роботи;
   • розроблення технологій визначення рівнів сформованості ІКТ -компетенції учасників експерименту;
   • розроблення навчально-методичних матеріалів для формування та розвитку ІКТ - компетенції суб’єктів навчально – виховного процесу;
   • здійснення адаптації методик дистанційного навчання для використання у ЗНЗ в умовах проекту «Театральний клас»
   • проведення моніторингу процесу та результатів дослідження на всіх етапах науково – дослідницької роботи;
   • формування і розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності

   учнів у процесі навчання;

   • моніторинг та усунення поточних проблем;
   • розроблення та доопрацювання методичного забезпечення; 
   • ІІІ. Формувально-узагальнювальний (вересень 2017 – серпень 2018 р.):

    • кількісний та якісний аналіз, системне оцінювання ефективності впровадження моделі навчально – виховного процесу в проекті «Театральний клас» з використанням елементів профільного дистанційного навчання;
    • удосконалення експериментальної моделі на основі одержаних результатів;
    • порівняння результатів дослідно-експериментальної роботи з поставленою метою і завданнями;
    • підготовка завершального звіту за результатами дослідження, науково- методичних рекомендацій щодо використання теоретичних і практичних здобутків дослідно-експериментальної роботи;
    • Очікувані результати:

     • оволодіння учнями в повному обсязі основними фаховими знаннями, уміннями та навичками;
     • створення осередку дистанційного навчання;
     • створення та апробація авторських начальних ресурсів;
     • розроблення та апробація методичних матеріалів супроводу профільного дистанційного навчання школярів;
      • підвищення навчальних результатів, в наслідок доцільного поєднання загальноосвітньої та фахової діяльності з елементами профільного дистанційного навчання;
      • покращення емоційно-фізичного стану вихованців за рахунок ефективного розподілу навчально-емоційного навантаження під час навчального дня;