foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Вітаємо на сайті спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 23 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва

Лічильник

220819
TodayToday116
YesterdayYesterday223
This_WeekThis_Week116
This_MonthThis_Month3259
All_DaysAll_Days220819

 Дослідно-експериментальна робота за темою: «Морально-духовний розвиток учнів 5–9 класів на основі впровадження курсу «Християнська етика в українській культурі» на базі СШ І-ІІІ ступенів № 23 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва

Термін дослідження: 2014–2019 рр.

Актуальність дослідно-експериментальної роботи обумовлена низкою чинників, що виявляються на загальносуспільному, соціокультурному, конвенціональному, навчально-методичному рівнях.

У сучасних умовах динамічного розвитку інформаційно-технологічного суспільства, зміни традиційного типу людської цивілізації, кардинальної переорієнтації системи життєвих цінностей особливо загострилася проблема духовно-морального виховання підростаючих поколінь. Духовний розвиток школярів є одним із першорядних завдань навчально-виховного процесу в навчальних закладах. В українській школі він може спиратися на історично обумовлені, традиційні християнські моральні цінності.

Згідно з нормами міжнародного та українського права кожний громадянин, спираючись на вільний вибір, може виховувати своїх дітей у межах культурно-історичної та релігійної традиції. Якщо виховні підходи не суперечать чинному законодавству України та міжнародним правовим нормам, вони вважаються дозволеними, отож можуть розраховувати на сприяння і підтримку з боку держави.

Стратегічною метою української освітньої системи вважається формування активної громадянської позиції молоді щодо відстоювання власних інтересів і життєвих цінностей, що ґрунтуються на засадах християнської етики. Для реалізації означеного завдання в Україні вже прийнято низку нормативно-правових документів. Так, 8 липня 2005 р. Президент України В. Ющенко дав доручення МОН України № 1–1/657 щодо пошуку шляхів подолання морально-духовної кризи суспільства, поєднання зусиль держави, громадянського суспільства і Церкви у створенні високодуховного виховного середовища, забезпечення морально-етичного виховання учнівської молоді в загальноосвітніх навчальних закладах. Зокрема, передбачалося упровадження у школах викладання навчального курсу «Християнська етика» та початок його викладання з 1 вересня 2005 р.

 

26 липня 2005 р. підписано наказ «Про вивчення у навчальних закладах факультативних курсів з етики та релігієзнавства». Батьки отримали право вільного вибору у вивченні дітьми предмету «Етика» у 5–6 класах або факультативних курсів морально-етичної проблематики – «Основ православної культури», «Християнської етики», «Християнської культури», «Основ православної культури Криму», «Основ мусульманської культури Криму» та ін.

 

Рішенням колегії МОН України 29 червня 2006 р.схвалено «Концептуальні засади вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах предметів духовно-морального спрямування»(курси «Етика», «Основи християнської етики», «Основи релігійної етики»). Упровадження предметів морально-етичної проблематики було передбачено також міською цільовою програмою «Освіта Києва 2011-2015 років».

 

Крім того, в різних регіонах України, починаючи з 1992 р., рішеннями органів місцевого самоврядування було введено експериментальний предмет за вибором «Основи християнської моралі». Нині предметів духовно-морального спрямування набагато більше: «Християнська етика», «Християнська культура», «Основи християнської етики», «Основи православної культури Криму», «Етика – духовні засади», «Розмаїття релігій світу», «Біблійна історія і християнська етика», «Християнська етика в українській культурі».

 

Із 1 вересня 2006 р. у 100 школах м. Києва в 1–4 класах загальноосвітніх навчальних закладів було введено вивчення курсу «Християнська етика в українській культурі».

 

Необхідність подальшого вирішення актуальної педагогічної проблеми, пов’язаної з духовно-моральним розвитком дітей в основній школі, визначає доцільність і значущість проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Морально-духовний розвиток учнів 5–9 класів на основі впровадження курсу «Християнська етика в українській культурі».

 

Основні ідеї експерименту відображено в самій назві предмету – «Християнська етика в українській культурі»:

 

-  створення сприятливих умов для саморозвитку дитини за допомогою християнських моральних цінностей українського народу та виховання відчуття відповідальності за власні вчинки і наслідки особистого вибору, за рахунок зниження психологічного напруження, раціонального розподілу навчального навантаження, свідомого вибору глибини вивчення шкільних предметів і підвищення рівня якості самостійної діяльності учнів;

 

-  усвідомлене опанування християнських моральних чеснот, закорінених в українській національній культурі;

 

-  комплексний вплив на учня засобами слова, візуального та музичного образу, через діалог із ним, що вимагає від учителів певного універсального культурного рівня, знання особливостей дитячої вікової психології, дитячого духовного життя;

 

-  розроблення й упровадження навчальних програм, методичного забезпечення курсу «Християнська етика в українській культурі».

 

Об’єкт дослідно-експериментальної роботи – духовно-моральний розвиток учнів 5–9 класів засобами християнських цінностей і традицій української культури.

 

Предмет дослідно-експериментальної роботи – зміст, форми і методи духовно-морального розвитку учнів основної школи.

 

Мета дослідно-експериментальної роботи полягаєу сприянні формуванню цілісної, духовно зрілої особистості громадянина України шляхом пізнання й засвоєння учнівською молоддю багатовікових надбань національної та світової духовної культури під час опанування курсу «Християнська етика в українській культурі».

 

Завдання дослідно-експериментальної роботи:

 

  1. з’ясувати наявний стан морально-духовного розвитку учнів;
  2. визначити рівень готовності учнів і вчителів до упровадження навчального курсу «Християнська етика в українській культурі» в умовах основної школи;
  3. визначити зміст, форми і методи морально-духовного розвитку учнів основної школи;
  4. адаптувати й узгодити навчальні програми та плани ЗНЗ та апробувати навчально-методичне забезпечення морально-духовного розвитку учнів основної школи засобами курсу «Християнська етика в українській культурі»;
  5. постійно здійснювати моніторинг та аналіз психологічного стану та якості навчальних досягнень учнів як головних показників успішності реалізації дослідно-експериментальної роботи;
  6. узагальнити одержані результати щодо ефективності застосованих методик і можливостей їхнього подальшого упровадження у практику роботи школи;
  7. розробити методичні рекомендації щодо особливостей упровадження та викладання навчального курсу «Християнська етика в українській культурі».

 

Гіпотеза дослідження: духовно-моральний розвиток гармонійно розвиненої особистості учнів середньої школи стане динамічнішим і ефективнішим, якщо:

 

-  будуть створені сприятливі умови для формування стійкої мотивації учнів основної школи до навчання та наслідування християнських традицій української культури;

 

-  здійснюватиметься комплексний педагогічний уплив на учнів на основі діалогу з ним засобами слова, візуального та музичного образу, що передбачає розробку і впровадження навчальних програм, методичного забезпечення курсу «Християнська етика в українській культурі».

 

Теоретико-методологічні основи дослідно-експериментальної роботи. Ідеї духовності й морально-духовного розвитку особистості представлені концептуальними працями педагогів минулого: Я. Коменського, В. Сухомлинського, Й. Песталоцці, А. Дістервега та ін., а також сучасних науковців: О. Майкіної, Г. Сагач, С. Соловейчик, І. Зеліченко; концепціями «педагогіки добра», «педагогічної майстерності» (І. Зязюн); концепціями «особистісно орієнтованого навчання і виховання» (І. Бех, Є. Бондаревська, Ж.Ж. Руссо, Й. Песталоцці, І. Якиманська).

 

Методи дослідження.Для досягнення поставленої мети планується використати такі методи дослідницької діяльності:

 

-  теоретичні – аналіз наукової і практично зорієнтованої літератури з теми дослідження (аналіз, узагальнення, систематизація, порівняння, індуктивні і дедуктивні методи);

 

-  емпіричні – спостереження, тестування, анкетування, бесіда, інтерв’ю;

 

-  математико-статистичні методи обробки даних.

 

Суть експерименту полягатиме в оцінці динаміки зміни рівнів морально-духовного розвитку учнів основної школи.

 

Наукова новизна дослідно-експериментальної роботи полягає в тому, що вперше буде запроваджено вивчення курсу «Християнська етика в українській культурі» для учнів основної школи, а відтак оновлено навчальні плани і програми організації навчально-виховного процесу в СШ І-ІІІ ступенів № 23 з поглибленим вивченням англійської мови, СШ І-ІІІ ступенів № 207 з поглибленим вивченням англійської мови, СШ І-ІІІ ступенів № 277 із поглибленим вивченням англійської мови, школи І-ІІІ ступенів № 218, школи І-ІІІ ступенів № 278, школи І-ІІІ ступенів № 292 імені гетьмана України Івана Мазепи, школи І-ІІІ ступенів № 306, ПП Київської загальноосвітньої гімназії «Грейс» Деснянського району м. Києва; створено сприятливі умови для саморозвитку школярів на основі використання християнських традицій українського народу, що сприятиме забезпеченню психосоматичного, емоційного здоров’я учнів, розвитку інтелектуальних, творчих здібностей, обдарувань та формування духовно зрілої особистості учня.

 

Теоретичне і практичне значення дослідно-експериментальної роботи логічно випливає із сформульованої наукової новизни.

 

Терміни та етапи проведення дослідно-експериментальної роботи.

 

Дослідно-експериментальна робота розрахована на п’ять років (2014–2019 рр.).Терміни проведення експерименту: червень 2014 р. – грудень 2019 р.

 

ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ

 

Підготовчий етап (06.2014 – 10.2014 рр.)

 

Створення ініціативної творчої групи з розроблення та реалізації програми дослідно-експериментальної роботи, розроблення заявки та програми дослідно-експериментальної роботи, підготовка комплекту відповідної документації. Обрання та запровадження ефективних методик вивчення запитів учнів та їхніх батьків щодо вивчення навчального курсу «Християнська етика в українській культурі» в умовах основної школи. Аналіз реального стану морально-духовного розвитку учнів основної школи, діагностування стану їхньої мотиваційної та психологічної готовності до опанування нового курсу «Християнська етика в українській культурі». Вивчення стану готовності вчителів до упровадження зазначеного курсу в умовах основної школи. Ознайомлення педагогічних кадрів із методичними особливостями морально-духовного розвитку учнів засобами християнських цінностей українського народу. Адаптування та узгодження навчальних програм і навчальних планів СШ І-ІІІ ступенів № 23 з поглибленим вивченням англійської мови, СШ І-ІІІ ступенів № 207 з поглибленим вивченням англійської мови, СШ І-ІІІ ступенів № 277 з поглибленим вивченням англійської мови, школи І-ІІІ ступенів № 218, школи І-ІІІ ступенів № 278, школи І-ІІІ ступенів № 292 імені гетьмана України Івана Мазепи, школи І-ІІІ ступенів № 306, ПП Київської загальноосвітньої гімназії «Грейс» Деснянського району м. Києва. Проведення навчання вчителів для запровадження розробленого курсу.

 

Формувальний етап (10. 2014 – 05. 2019 рр.)

 

Апробація навчально-методичного забезпечення морально-духовного розвитку учнів основної школи засобами курсу «Християнська етика в українській культурі». Визначення ефективних форм, методів і прийомів морально-духовного розвитку учнів основної школи. Проведення заходів (тренінгів, семінарських практичних занять із вчителями, участь у різноманітних заходах, самоосвіта тощо) для обміну досвідом і вивчення перебігу експерименту. Моніторинг прогресу морально-духовного розвитку кожного вихованця та проведення моніторингу загальної успішності учнів. Здійснення аналізу психологічного стану та якості навчальних досягнень учнів як головних показників успішності реалізації дослідно-експериментальної роботи.

 

Узагальнюючий етап (05. 2019 – 12. 2019 рр.)

 

Узагальнення одержаних результатів та досвіду роботи вчителів щодо результативності застосованих методик і можливостей їхнього ефективного упровадження в практику роботи школи, висвітлення отриманих результатів у друкованих працях, участь у конференціях тощо; підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи. Розробка методичних рекомендацій щодо особливостей викладання навчального курсу «Християнська етика в українській культурі».

 

Очікувані результатипередбачають виховання гармонійно розвинених, відповідальних учнів із високими моральними якостями, патріотичною та громадянською свідомістю, здатних у сучасних умовах реалізовувати свої можливості і потреби в інтересах суспільства, керуючись християнською мораллю; підвищення пізнавального інтересу школярів; підвищення успішності учнів; інтеграцію між предметами різних освітніх галузей. Щодо вчителів – зростання рівня професійної майстерності за рахунок урізноманітнення видів і рівнів роботи з учнями, у мотивації до підвищення якості викладання, у формуванні чіткого уявлення про найвищі християнські чесноти, у бажанні передати дітям поняття християнської етики на основі використання запропонованих авторами проекту текстів.